• Waarom lesgeven in domeinen, units of leerpleinen?
  • Hoe creëer je ruimte voor eigentijdse onderwijswaarden
  • Hoe doe je dat, werken in een domein?

Nieuwe onderwijsruimte is een handboek voor onderwijs in units, leerpleinen of domeinen. Het boek biedt handvatten voor (startende) leraren, voor teams en voor schoolleiders om het traditionele klassikale onderwijssysteem los te laten. 


Wie zijn wij?

In de rol van pionier, leraar, schoolopleider, leerlingcoördinator, beeldcoach, leerKRACHT-coach en teamleider hebben wij jaren te maken met vragen over het geven van onderwijs in domeinen, units, leerpleinen en leerhuizen. Onbewust zijn we in de afgelopen 15 jaar ervaringsdeskundigen geworden op dit gebied. De rode draad in ons beider werk is altijd groei en ontwikkeling geweest. Met dit boek delen wij onze liefde voor deze vorm van onderwijs met de lezers; leraren, leraren in opleiding, schoolleiders en andere geïnteresseerden. 


Wat vinden anderen?

‘Lesgeven in domeinen is een moeilijke kunst, waarvoor een goed handboek ontbrak. Tot nu! Dit is verplichte kost voor iedereen die lesgeeft in een domein of op een leerplein.’

Rene Kneyber, lid van de onderwijsraad, trainer in het onderwijsveld en auteur van boeken over orde houden en formatief toetsen.

‘Ken je dat moment dat je denkt: eigenlijk wil ik het anders doen? En dan? Waar begin je? Wat is het goede om te doen? Wanneer doe je het goed? Het vraagt moed, zelfvertrouwen en onzekerheidstolerantie. Dit boek biedt jou houvast als jij de ruimte van mogelijkheden instapt.’

Janneke Waelen, manager Learn! Academy Vrije Universiteit Amsterdam

‘Dit boek biedt een gewaardeerde concrete bijdrage aan de ontwikkeling van een onderwijspedagogiek.’

Luc Stevens, (em.) hoogleraar Orthopedagogiek en founding father stichting NIVOZ