Nieuwe onderwijsruimte laat zien hoe je het onderwijs in units, leerpleinen of domeinen vorm kunt geven. Het geeft inzicht in hoe je ruimte creëert voor eigentijdse onderwijswaarden zoals eigenaarschap en zelfsturing van leerlingen, leraren en schoolleiders. Door vertrouwen te geven en daarmee het eigenaarschap van leerlingen te vergroten, krijgt de leerling vrijheid en ruimte om zelf keuzes te maken.
Ondersteund door onderwijskundige theorieën en interviews met ervaringsdeskundigen is het geschreven vanuit de praktijk, voor de praktijk. Het boek biedt waardevolle handvatten voor (startende) leraren, teams en schoolleiders in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.

Meer weten over de inhoud van het boek?